Privacybeleid

Privacybeleid stichting Dag van Lindenholt

Met onderstaande schrijven willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over DvL, bedoelen we Stichting Dag van Lindenholt.

DvL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich inschrijft voor het evenement Dag van Lindenholt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

DvL kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:
Uw voor- en achternaam als contactpersoon
Uw eventuele bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Wie heeft inzage in uw gegevens
De webmaster.
De coördinatoren horeca en activiteiten ontvangen rechtstreeks via het desbetreffende aanmeldingsformulier dezelfde bovenstaande gegevens.
Het secretariaat ontvangt rechtstreeks via het aanmeldingsformulier ‘deelnemer’ uw gegevens. Hiervan worden bedrijfsnaam, naam contactpersoon en emailadres op een verzamellijst verwerkt, samen met uw bestelling over kraam, open plek en elektra en eventuele bijzonderheden/gemaakte afspraken.
* zij voorziet de penningmeester van (bedrijfs)naam, emailadres en bestelling voor het versturen van de 
 nota.

Op de website van Dag van Lindenholt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DvL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De coördinatoren horeca en activiteiten en maken rechtstreeks telefonisch afspraken over uw deelname en geven uw deelname d.m.v. bedrijfsnaam, naam contactpersoon en emailadres door aan het secretariaat.
Vervolgens wordt uw deelname door het secretariaat bevestigd.

Het secretariaat van DvL verzamelt uw persoonsgegevens om:
U schriftelijk (per e-mail) te kunnen informeren over: 
* de bevestiging van uw deelname
* het toesturen van de nota
* het verloop van het evenement -2x nieuwsbrief-
* het toesturen van gegevens die van toepassing zijn om uw plek op het evenement te kunnen innemen.
Uw deelname aan het evenement, middels uw bedrijfsnaam, op de website te plaatsen.
U telefonisch te benaderen indien u onverhoopt per mail niet snel genoeg bereikt kunt worden of indien u daar om verzoekt.
U van de start van de volgende editie van DvL op de hoogte te stellen.


Impressiefoto’s
Tijdens het evenement kunnen foto’s worden gemaakt en, wanneer ze geschikt zijn als impressiefoto, worden ze geplaats op de website. U kunt de fotograaf aanspreken indien u niet op de foto wilt komen. Het is voor DvL ondoenlijk alle deelnemers en bezoekers een keuze voor te leggen en dit te borgen in de uitvoering.
Wanneer foto’s zijn geplaatst, terwijl u dit niet wenst, dan zullen deze worden verwijderd wanneer u hier melding van maakt via info@dagvanlindenholt.nl of via het contactformulier.
Stichting Dag van Lindenholt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang bewaart DvL uw gegevens
Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, te weten het lopende jaar en voor de nieuwe editie. Daarna worden uw gegevens verwijderd uit het archief.
DvL verstrekt geen informatie aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dagvanlindenholt.nl
Stichting Dag van Lindenholt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Dag van Lindenholt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DvL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DvL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met secretariaat op via info@dagvanlindenholt.nl