Over ons

Bestuur Stichting Dag van Lindenholt

Jan ten Dam Voorzitter
Jan ten Dam
Voorzitter
Cees Langenhuyzen Penningmeester
Cees Langenhuyzen
Penningmeester
Silvia Bogers, Secretariaat
Carla Theunissen Bestuurslid
Carla Theunissen
Bestuurslid

Sinds 2008 wordt in het 3e weekend van juni het evenement ‘Dag van Lindenholt’ georganiseerd in het centraal gelegen park ‘de Omloop’. De organisatie is geheel in handen van bewoners uit Lindenholt die zich vrijwillig inzetten om dit evenement jaarlijks te organiseren.

Naast het bestuur zijn er diverse kartrekkers die elk inhoud geven aan een werkgroep. Ook zijn er veel enthousiaste vrijwilligers die zich tijdens het evenement belangeloos inzetten.

Deelname

Door het uitgebreide aanbod van activiteiten, richt het evenement zich op een breed publiek. Bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke en andere organisaties uit ons stadsdeel ondersteunen deze dag door het leveren van diensten en/of een (interactieve) bijdrage aan het programma.

Iedereen mag zich inschrijven voor deelname aan Dag van Lindenholt. Op vele verzoeken zijn er dit jaar wederom 20 kramen beschikbaar voor de Rommelmarkt.

Belangrijk

  • Voor ieders veiligheid is, op voorschrift van de brandweer, open vuur en een partytent verboden.
  • De verkoop van elke vorm van drank is voorbehouden aan de organisatie.
  • Iedereen die elektriciteit nodig heeft, dient zelf te zorgen voor een verlengkabel van minimaal 50 meter.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren, van wie zij de aangeboden activiteit niet geschikt acht voor het brede publiek.

Kosten

Deelnemers betalen voor het huren van een kraam, een open plek en/of elektriciteit.

Voor niet commerciële deelnemers, zoals sportverenigingen, goede doelen en maatschappelijke organisaties is deelname gratis (m.u.v. elektriciteit). Om ervoor zorg te dragen dat deze deelnemers ook op de dag aanwezig zijn wordt er een borg gevraagd van €27,50 per kraam. Dit bedrag zal worden terug gestort indien de deelnemer ook daadwerkelijk van begin tot eind op de Dag van Lindenholt aanwezig is geweest.

Voor horeca deelnemers gelden afwijkende prijzen. Na aanmelding wordt u daarover geïnformeerd.

Kramen

De afmetingen van de kraam zijn 4 x 1 x 1.75 meter. Elke kraam heeft een dak.

Voor 2019 bedragen de kosten net als vorig jaar €27,50 per kraam. Kramen voor de rommelmarkt betalen daarnaast €10,- borg per inschrijving. Dit wordt teruggestort, indien  de plek/kraam leeg en schoon wordt achtergelaten.

Jaarlijks zijn er 5 GRATIS kramen voor beeldende kunstenaars beschikbaar.

Open plek

De breedte is altijd 4 meter. De diepte kan variëren, maar is minimaal 2 meter.

De kosten bedragen €10,-

Elektriciteit

Er wordt alleen gewerkt met 230 W. De kosten bedragen €10,00 per 16 Ampère aansluiting.

Om overbelasting van het netwerk te voorkomen, is het aansluiten van meerdere apparaten met een hoog aantal Watts (2000W) op één aansluiting niet toegestaan.